news (37)  pag. 1

Las 'fake news' ganan por goleada

31/03/2018 |

'Público' habla con los expertos en estudios de sistemas complejos Albert Díaz-Guilera, Luce Prignano y Emanuele Cozzo para conocer en mayor profundidad el mundo de las noticias falsas


learn more


Job offer for a (part time) technician

05/02/2018 |

Tasques d'anàlisi estadística i visualització de dades en el marc del projecte de recerca europeu ERC-EPNet (http://www.roman-ep.net)


learn more


New paper in Frontiers in ICT

14/07/2017 |

Our paper "Food-Bridging: A New Network Construction to Unveil the Principles of Cooking", couathored by Tiago Simas, Michal Ficek, Albert Diaz-Guilera, Pere Obrador and Pablo R. Rodriguez featured in PhysOrg, Science Newline, and EurekAlert


learn more


New paper in Nature Communications

09/01/2017 | Albert

The paper, Quantification of networks structural dissimilarities, coauthored by Tiago A. Schieber, Laura Carpi, Albert Díaz-Guilera, Panos M. Pardalos, Cristina Masoller, and Martín G. Ravetti has been accepted in Nature Communications.


learn more


Xarxes de col·laboració a la UB

19/12/2016 | Albert

S’ha posat en funcionament una nova aplicació que permet analitzar i mostrar les xarxes de col·laboració entre investigadors de la UB formada a partir de la coautoria de publicacions en revistes científiques. Les xarxes s'elaboren mitjançant tècniques computacionals i matemàtiques que detecten les comunitats formades pels lligams entre nodes (investigadors o grups de recerca).


learn more


Chimera states in a network-organized public goods game with destructive agents

08/12/2016 | Nikos

New findings on chimera states in network-organized public goods games has been published in Chaos


learn more


Job offer for a (part time) technician

22/11/2016 | Albert

Tasques d'anàlisi estadística i visualització de dades en el marc del projecte de recerca europeu ERCEPNet (http://www.roman-ep.net)


learn more


Oferta de treball (a temps parcial) gestió administrativa i econòmica de l'UBICS

22/11/2016 | Albert

Gestió administrativa i econòmica de l’”Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems” (UBICS) i dels projectes de recerca adscrits


learn more


Chimera states in a network-organized public goods game with mutations

24/10/2016 | Nikos

We show that a network-organized metapopulation of cooperators, defectors and destructors playing the public goods game with mutations, can collectively reach global synchronization or chimera states. Global synchronization is accompanied by a collective periodic burst of cooperation, whereas chimera states reflect the tendency of the networked metapopulation to be fragmented in clusters of synchronous and incoherent bursts of cooperation.


learn more


OPEN 12-MONTH POSTDOC in Network Science at Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems

06/10/2016 | Albert

OPEN 12-MONTH POSTDOC in Network Science at Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems


learn more


1