Xarxes per a tothom

per Gemma Rosell

Una societat cada cop més connectada ha de conèixer com i perquè es dóna aquesta connectivitat, per comprendre i millorar el món on vivim. Les xarxes es troben per tot arreu i tothom pot aprendre'n els seus secrets. Presentem una sèrie de recursos que poden ser utilitzats per tothom amb la finalitat d'educar i aprendre.

RECURSOS

Un petit canvi en una espècie pot afectar de manera definitiva a tot l'ecosistema. Explora i descobreix com pot afectar en una xarxa tròfica canvis que introdueixes.

Xarxes i Medi Ambient

Molt sovint hi ha brots d'epidemies que s'escampen ràpidament per tot el món. Conèixer la xarxa de connexions ens pot ajudar a predir i trobar solucions.

Epidemies

El món està connectat de moltíssimes maneres. Explora diferents xarxes i te n'adonaràs que es troben a tot arreu.

Xarxes i Societat

Què s'amaga darrere d'una xarxa? Descobreix el secret de Leonard Euler.

ponts

T'agradaria crear la teva propia xarxa? Per entendre les xarxes cal posar-se mans a l'obra!

fabrica

Si tens més curiositat et proposem un seguit d'enllaços per ampliar el teu coneixement sobre les xarxes i provar altres aplicacions

INTRODUCCIÓ A LES XARXES

\[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0\\ \end{pmatrix}\]

Representa un element del sistema, que quedarà connectat amb la resta mitjançant arestes. Poden estar descrits per diferents magnituds.

Representa una connexió entre dos nodes. Pot ser direccional o no-direccional, depenent si el sentit és rellevant i la influència simètrica o asimètrica. Poden ser pesats per diferents intensitats.

És el nombre total d'arestes que estan connectades a un node i, per tant, el número de nodes veïns que té.

En una xarxa direccional, el nombre d'arestes que apunten cap a nodes veïns. Es pot calcular sumant la fila per cada node.

En una xarxa direccional, el nombre d'arestes que apunten al node, i que provenen de nodes veïns. Es pot calcular sumant la columna per cada node.

Xarxa

Una xarxa està formada per un conjunt de nodes i arestes, que determinen com està connectat el sistema

Matriu d'Adjacència

És una manera de representar una xarxa. Quan dos nodes estan connectats, l'element de la fila i columna corresponents prendrà el valor 1.

INTRODUCCIÓ A LES XARXES

CONTACTA AMB NOSALTRES

Adreça: Barcelona, Facultat de Física